Geweldige toekomst

Geweldige toekomstGod breekt een verkeerd denken over de toekomst weg
en maakt je vrij om met Hem mee te kunnen bewegen
in zijn geweldige werk op aarde.

 

 

 

   

 

 

Beste lezers,

Ik geloof dat er een verkeerd denken in de kerk is,
dat mensen blind maakt voor wat Gods Geest echt wil doen.
En ik weet dat velen zich een hoedje zullen schrikken
als ze lezen wat ik bedoel.

Ik geloof dat het een leugen is
dat Jezus Christus ‘morgen’ terugkomt
en dat de aarde ‘volgend jaar’ vergaat.

Veel christenen leven zonder doel in hun leven,
zonder verwachting voor wat God gaat doen
in de komende generaties. Ze hebben geen visie
voor hun kinderen en ze leven alleen voor zichzelf.

Ze denken dat Jezus elke dag kan terugkomen
en sluiten hun geest af voor wat God zegt
over wat Hij aan het doen is voor de komende generaties.

Ik geloof dat dit uit een geest van religie voortkomt,
die ons een verkeerde manier van denken geeft,
gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de Bijbel.

Het klinkt heel godsdienstig om te zeggen:
‘Wees klaar, want Jezus komt terug!’

Maar als je er eerlijk over nadenkt, is het een hypocriete kreet.
Leef je zo in zonde dat je ineens halsoverkop je leven
in orde moet brengen voor de komst van Jezus?

Alsof Jezus niet allang bij ons is!
Alsof de Vader niet allang bij ons woont!

Jezus zei:
‘Wanneer iemand mij liefheeft
zal hij zich houden aan wat ik zeg,
mijn Vader zal hem liefhebben
en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen
en bij hem wonen.’

(Johannes 14:23)

Hoezo, God is ver?
Hoezo, we moeten ons snel klaar maken?
Dat is zelfbedrog.

Want God is elke dag, elke seconde bij ons.

Natuurlijk komt er een dag dat Jezus fysiek op aarde
terugkomt. Maar het is een verkeerd denkbeeld
om te roepen: ‘Snel, snel, maak je vlug klaar,
want Hij komt eraan.’

Dan ga je voorbij aan de meest fundamentele openbaring
van het Nieuwe Verbond, die zegt dat Jezus en de Vader,
door de heilige Geest, NU IN ONS WOONT.

‘Weet u niet dat u een tempel van God bent
en dat de Geest van God in uw midden woont?’

(1 Kor. 3:16)

God is aan het bouwen


We moeten beseffen dat God een werk aan het doen is
en dat Hij zijn werk niet zomaar halverwege zal stoppen.

Ik zie enkele dingen gebeuren in de wereld,
die geweldig hoopgevend zijn.

TOENAME HEILIGE GEEST
Ik zie een steeds grotere openheid komen
voor de heilige Geest, in de kerk wereldwijd.
Dit is iets wat sterk zal toenemen. God is zijn kerk
aan het oprichten in de kracht van de Geest.
Dat zal doorgaan, tot de kerk volwassen en krachtig zal zijn.

INNERLIJKE GENEZING
Ik zie een openbaring komen van diepe innerlijke genezing
in christenen, door de heilige Geest. Niet langer prutsen
met menselijke inzichten, maar echte diepe openbaring
van de Geest die innerlijke genezing brengt. Het vaderhart
van God ontdekken is hierin een grote sleutel.

HERSTEL BEDIENINGEN
Ik zie een herstel van de bedieningen van apostel,
profeet, evangelist, herder, leraar. Ik zie dat God
een gezonde, volwassen manier van bedienen
aan het brengen is. Dit zal steeds beter worden,
er zal een gezonde volwassenheid en een zuiver
functioneren komen. God zal diepgaand herstel brengen
in zijn volk, zoals Hij het bedoeld heeft.

REVOLUTIE KERKSTRUCTUUR
Ik zie een revolutie ontstaan in de kerkvormen.
Vele miljoenen trekken weg uit de bestaande kerkstructuren
en zoeken creatieve manieren om met christenen
samen te komen. Veel meer gebaseerd op vriendschap
en relatie en in het echte leven, in de huizen, op straat,
op scholen, in bars en clubs, overal waar de mensen zijn.
God roept zijn volk uit de gevangenissen die veel kerken zijn
en roept ze om in de Geest te bewegen, in nieuwe expressies
van gemeenschap. Veel vrijer en gezonder.

Zodat Hij echt woont onder zijn volk
en we niet langer denken
dat God enkel in de kerk bij ons is.

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN
Ik zie enorme ontwikkelingen op gebied van techniek.
Dit opent ONGEKENDE EN SPECTACULAIRE
mogelijkheden om Jezus bekend te maken. Leugen kan
razendsnel over aarde verspreid worden, maar
EVENGOED DE WAARHEID! Ik geloof dat God
dit geweldig gaat gebruiken.

BOVENNATUURLIJKE KERK
Ik zie een ontdekken van het bovennatuurlijke van God,
waardoor de kerk zal groeien naar een plaats
van geweldige geestelijke kracht, door veel meer
als Jezus te gaan leven en minder onder de gebondenheid
van de Verlichting die ‘het verstand’ verheerlijkt.

INFILTRATIE WERELD
Ik zie dat God zijn legers aan het roepen is uit de kerken
en ze vrijzet in de wereld, om op ontelbare manieren
zijn licht te brengen middenin de wereld. Niet langer
de christenen afgezonderd in de kerken, die als een ghetto
aan de rand van de maatschappij leven, maar zijn volk
IN de wereld, als een helder baken van verlossing.
Daarom breekt God de kerkmuren en kerkstructuren af,
om zijn strijders vrij te zetten in de oogstvelden.

KUNST EN VRIJHEID
Ik zie een fenomenaal herstel van kunst, creativiteit
en expressie in de kerk. Waar vroeger gedacht werd
dat kunst duivels was, zie ik op aarde ontelbare mensen
uiting geven aan de kleuren, vormen en geluiden van de Geest,
op heel nieuwe manieren, die Gods heerlijkheid doorgeven
op aarde. Vrijheid en expressie nemen steeds meer toe.

WETENSCHAP EN GELOOF
Ik zie een toenemende versmelting van wetenschap
en geloof, door sterke christelijke wetenschappers
die laten zien dat geloof niet botst met wetenschap,
maar dat echte wetenschap het geloof juist bevestigt.

EVOLUTIE ONTMASKERD
Ik zie de evolutietheorie aan de schandpaal genageld
worden en velen die op hun gezicht zullen gaan.
Grote schande over de wereld en grote smaad over
de grote namen van zogezegde wetenschap, als blijkt
hoe dom en blind ze geweest zijn. Dit zal enorme openheid
brengen voor het evangelie. Waar satan heeft geprobeerd
mensen massaal te doen geloven in evolutie,
zal God de ogen van de mensheid openen voor deze leugen
en ik geloof dat velen zich zullen bekeren, als de leugen ontmaskerd wordt.

GOD GROTER DAN BIJBEL
Ik zie dat er een bevrijding komt van de leugen
dat alles wat God doet in de Bijbel moet terug te vinden zijn.
De kerk heeft zich aan handen en voeten laten binden
door een leugenachtig en pseudo-geestelijk denkbeeld
dat alles wat God nu doet al in de Bijbel moet staan.
De evangelist Johannes schreef al tweeduizend jaar geleden
dat slechts een minieme fractie van wat Jezus heeft gedaan,
is opgeschreven en dat de aarde te klein zou zijn
om alle boeken te bevatten, als alles opgeschreven was,
dat Jezus heeft gezegd en gedaan.

Een ongezonde, beperkende, beklemmende visie op God
wordt verbroken. Het is waar dat alles wat God doet
in dezelfde Geest is als het geschreven woord,
maar dat kan heel sterk verschillen met ons
beperkte begrip van de Bijbel en onze bekrompen
interpretatie van de Bijbel.

God breekt uit de hokjes die de kerk
eeuwenlang rond Hem heeft gebouwd.

HEILIGHEID
Ik geloof dat er een enorme openbaring zal komen
over heiligheid en bekering. Hoe donkerder de wereld
wordt, hoe zuiverder en lichter Gods volk wordt.

Ik zie dat God een werk aan het doen is op aarde,
dat NOG LANG NIET KLAAR IS.

We gaan geweldige veranderingen tegemoet.
Veranderingen in landen, in culturen,…
De wereld zal er heel anders uitzien over enkele decennia.

En Gods koninkrijk zal groter en mooier zijn dan ooit.

Ik geloof dat God ons wil bevrijden van een geest
van angst en wanhoop, die door valse religieuze geesten
in de kerk worden gebracht. Ze brengen een doemdenken,
een valse en ongezonde (zelfs dodelijke) verwachting
van de terugkomst van Jezus. Natuurlijk spreken mensen
er goedbedoeld over, maar God zegt heel duidelijk tegen me:

Ik kom niet morgen terug!
De wereld vergaat niet volgend jaar.
Ik ben de zon die opkomt en die
steeds helderder schijnt tot de volle dag.

Hef je hoofd omhoog en heb geloof en verwachting
voor een openbaring van de zonen en dochters
van de allerhoogste God. Heb geloof voor een toename
van de aanwezigheid van God op de aarde.

Heb geloof voor een toename van geestelijke
openbaringen in de kerk, die mensen steeds meer
vrij zullen maken van de valse denkbeelden
die de kerk op de mens heeft gelegd.

Het volk van God zal steeds meer kunnen leven
in de vrijheid en heerlijkheid van Jezus Christus,
niet langer gebonden door valse denkbeelden
die hen klein en krachteloos houden.

Ik geloof dat God het denken van de kerk heel heel heel diep
gaat transformeren. Wat Luther heeft gedaan is een stap,
maar God zal nog veel meer zulke grote stappen zetten,
om zijn lichaam sterk, vrij en gezond te maken.

Hij komt, met heerlijkheid en majesteit
en zal zijn kracht laten zien op aarde.

Moet je je klaar maken? JA! Maar niet voor de grote
vluchtroute naar de hemel, terwijl de aarde verpietert.
NEEN! Maak je klaar om de Koning in zijn heerlijkheid
en macht te ontvangen HIER EN NU, in je leven,
in je dagelijkse wandel.

Leer Gods Geest ontdekken als de degene die jou
HIER EN NU de Vader en de Zoon laat zien,
als een realiteit in je gewone leven en niet als iemand
die je verwacht in de toekomst.

Ik ben hier en nu bij je, zegt Jezus Christus.
Ik ben hier en nu de Koning der koningen
en de Heer der heren. Schuif Mijn heerlijkheid niet
naar een verre toekomst, mijn kind.

Geloof dat Ik bij je ben, hier en nu.
En verwacht Mijn grote daden in jouw eigen leven.

Sta op en laat het licht op je schijnen.
Denk niet dat de wereld verloren gaat.
Want Ik ben gekomen om de wereld te behouden.

Ik ben de God van herstel en verlossing.

We leven in een geweldige tijd. Laat je dus geen angst
en wanhoop aanpraten door stemmen die je zicht
op Gods wondermooie werk op aarde wil verdoezelen.

Natuurlijk komt Jezus Christus lichamelijk terug.
Maar voor die tijd is er nog heel veel te doen op aarde.
En dat is echt niet in een enkele eeuw klaar hoor…

God wil ons hier en nu wakker maken
opdat we KLAAR ZULLEN zijn om met Hem mee te bewegen.

Natuurlijk weet er niemand het specifieke uur en dag
waarop Hij uiteindelijk zal komen. Maar we kunnen wel
de grote lijnen zien van wat de Geest doet op aarde,
als we Hem echt horen, zien en ervaren.

Dan weten we of het werkelijk nabij is of niet.
En ik geloof dat er over de hele wereld teveel
vanuit een verkeerd begrijpen van de Bijbel,
geroepen wordt: ‘Jezus komt spoedig!’

Dat verlamt enerzijds de kerk en verlamt de strijders.
Anderzijds jaagt het mensen op en maakt het velen
nodeloos onrustig en opgejaagd.

Want er is zogezegd ‘niet veel tijd meer’.
Alsof God, die eeuwig is, tijdgebrek zou hebben…

Als we leven door de Geest, zullen we echt wel indrukken
van God ontvangen van wat Hij aan het doen is op aarde.
En ik geloof met heel mijn hart dat God zegt dat Hij
zijn grote glorieuze werk op aarde niet plots zal aborteren,
maar dat Hij nog veel gaat doen.

Laat je dus niet opjagen, laat je niet bang maken,
maar heb geloof en geweldige verwachting voor wat
de Geest van God aan het doen is op aarde,
nu en voor de komende generaties.

Wat wij nu doen is een zaad dat zal groeien in de generaties
die na ons komen. Wij helpen mee aan het werk
dat God door de eeuwen heen aan het bewerken is.

Het gaat niet om ‘onze generatie’, het gaat om alle generaties,
en God werkt door de eeuwen heen.
En Hij kijkt niet op een eeuwtje meer of minder hoor.

Echt niet…

Veel groetjes,

David Sorensen
GOD IS ECHT!

www.godisecht.com

Dus jij gaat niet meer naar de kerk

Wat zou jij doen wanneer je iemand ontmoette die volgens jou een van Jezus’ eerste discipelen was en in de 21e eeuw nog steeds leefde? Dat is Jakes dilemma. Hij ontmoet een man die over Jezus spreekt alsof hij Hem persoonlijk kent en wiens levensstijl als binnenin Jake uitdaagt en doet schudden.

Dit is Jakes intrigerende dagboek waarin hij dertien gesprekken (verspreid over vier jaar) met zijn nieuwe vriend beschrijft. Hun ontmoetingen zetten Jakes wereld op zijn kop. Met zijn hulp ziet Jake zijn grootste angsten in de ogen, komt hij moeilijke omstandigheden door en komt hij op een plaats van vreugde en vrijheid waarvan hij altijd al droomde.

Jake Colsen is een pseudoniem voor het samengevoegde werk van Wayne Jacobsen en David Coleman.

Download hier de ruwe versie van het boek (pdf):
http://indehuizen.nl/datas/users/Dus_jij_gaat_niet_meer_naar_de_kerk.pdf